Przedsiębiorstwo Poligraficzne
DIAL POLAND Sp. z o.o.

ul. Kwiatkowskiego 73
43-300 Bielsko-Biała, Polska
NIP: 547-10-11-661, REGON: 070469863
KRS: 0000133396
Konto: ING Bank Śląski o/B-B
04 1050 1070 1000 0001 0608 2829
e-mail: office((at))dialpoland.com
FAX: +48 33 8135972
TELEFONY: +48 33 8135970,
+48 33 8135977, +48 33 8135887
Dział Handlowy - Drukarnia:
wew. 23, 26, 30
Dział Handlowy - Wydawnictwo:
wew. 28
Dział Handlowy - Fiat Italia:
+39 011 545458
Logistyka: wew. 31
Dział Zakupów: wew. 15
Dział Techniczny: wew. 13
Dział DTP: wew. 11
Montaż: wew. 20

 
 
HISTORIA FIRMY
Przedsiębiorstwo Poligraficzne DIAL POLAND jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, która powstała w roku 1994 z inicjatywy znanej włoskiej firmy działającej w branży poligraficznej. Z uwagi na wybraną technologię, przewidziana została realizacja kompleksowego cyklu produkcyjnego obejmującego: projekt graficzny, skład komputerowy, montaż filmów, procesy drukarskie oraz introligatorskie. Trafność w wyborze technologii pozwoliła również w okresie późniejszymna realizację znaczących inwestycji, które miały na celu zwiększenie zdolności produkcyjnej, a przede wszystkim aktualizację poziomu technologicznego.
Powyższe interwencje wraz z ciągłym zaangażowaniem w kształcenie oraz rozwój załogi, umożliwiły firmie DIAL POLAND optymalizację kosztów produkcji, zaspokajanie wymagań ze strony Klientów oraz utrzymanie wysokiej jakości produktów konsolidując i rozwijając konkurencyjność przedsiębiorstwa i ugrutowując jego pozycję na rynku.

Priorytetowym zadaniem Naszej Firmy jest satysfakcja i spełnienie oczekiwań Klientów z wykonywanych przez nas usług.
W trosce o to:

- prowadzimy ciągłe szkolenia załogi,
- modernizujemy i utrzymujemy w jak najlepszej kondycji nasz park maszyn poligraficznych
- nieustannie planujemy i realizujemy inwestycje mające na celu zoptymalizowanie procesów produkcyjnych.

Nasze produkty:
- dokumentacja techniczna dla przemysłu motoryzacyjnego
- produkty reklamowe: kalendarze, foldery
- wydawnictwa książkowe, czasopisma
- mapy, atlasy samochodowe

Proponujemy Państwu produkty poligraficzne na wysokim poziomie jakościowym i mamy nadzieję na włączenie nas do grona Państwa kooperantów.

Certyfikacja FSC

Certyfikat